Diversen per soort

Aalscholver Lo

Aalscholver Lo

Boomkruiper Lo

Boomkruiper Lo

Bruine Kiekendief

Bruine Kiekendief

Buizerd

Buizerd

Eend Kuifeend

Eend Kuifeend

Eend Slobeend

Eend Slobeend

Eend Smient bijnaam Fluiteend

Eend Smient bijnaam Fluiteend

Eend Wilde eend

Eend Wilde eend

Fazant

Fuut

Gaai Vlaamse gaai

Gans Canadese Gans

Gans Grauwe gans

Gans Nijlgans

Gans Witte Gans

Grote zaagbek eend

IJsvogeltjes

Kivit

Kleine Karekiet

Kuif eend

Lepelaar

Meerkoet

Mees Staartmees

Meeuw div

Ooievaar

patrijs

Purper Reiger Ameide 2008

Reiger Blauwe

Reiger Zilver

Rietgors

roodborst

Roodborsttapuit

Scholekster

Specht Bonte

Specht GROEN Lo

steenloper Lo

Vink Lo

Visarend Lo

Visdief Lo

Vlaamse Gaai Lo

witgatje Lo

Wulp en Kivit Lo